Tiếng ViệtEnglish

Sách

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, TÁC PHẨM CHỌN LỌC

Tác giả: Phạm Văn Ánh
NXB: NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Năm xuất bản: 2009

TRUYỆN LỤC VÂN TIÊN BẰNG TRANH

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
NXB: NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA DÂN TỘC
Năm xuất bản: 2009

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC

Tác giả: Ts. Đoàn Lê Giang
NXB: Nhà xuất bản Trẻ - Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - NHÀ THƠ YÊU NƯỚC MIỀN NAM

Tác giả: Vũ Đình Liên
NXB: Minh đức thời đại
Năm xuất bản: 1955

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - NGÔI SAO SÁNG CỦA NGƯỜI TRÍ THỨC VIỆT NAM

Tác giả: Vũ Khiêu- Nguyễn Đức Sự
NXB: NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI- HÀ NỘI
Năm xuất bản: 1982

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU VỀ TÁC GIA VÀ TÁC PHẨM

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện tuyển chọn
NXB: NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
Năm xuất bản: 2007

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU NGÔI SAO CÀNG NHÌN CÀNG SÁNG

Tác giả: Lê Trí Viễn
NXB: NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
Năm xuất bản: 2004

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Tác giả: Nhiều tác giả
NXB: NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ
Năm xuất bản: 2005

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Tác giả: Hồ Sĩ Hiệp
NXB: NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC
Năm xuất bản: 1996

PHÊ BÌNH - BÌNH LUẬN VĂN HỌC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Tác giả: Vũ Tiến Quỳnh tuyển chọn
NXB: Nhà xuất bản tổng hợp Khánh Hòa
Năm xuất bản: 1991

Bản quyền © 2012 Cổng thông tin Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre.
Email: nguyendinhchieunganhangdulieu@gmail.com
Tel: 02753.850.394