Phê bình - Bình luận văn học Nguyễn Đình Chiểu


1.    Lời giới thiệu (Gs Hoàng Như Mai)  
2.    Lời nói đầu     
3.    Nguyễn Đình Chiểu – Ngôi sao sáng trong Văn nghệ của Dân tộc        
       (Phạm Văn Đồng)           
4.    Cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Nguyễn Đình Chiểu, người chiến sĩ  kiên cường, nhà thơ lớn của nhân       dân Việt Nam
       (Bảo Định Giang).   
5.    Nguyễn Đình Chiểu, đạo làm người (Trần Văn Giàu)
6.    Đọc lại thơ văn Nguyễn Đình Chiểu (Xuân Diệu)  
7.    Thơ văn yêu nước chống Pháp đỉnh cao của những sáng tác của                    
       Nguyễn Đình Chiểu (Thanh Phương).         
8.    Hiện tượng Văn, Y kết hợp và giá trị văn học của tác phẩm “Ngư Tiều y thuật vấn đáp”
       (Phan Xuân Chi).         
9.   Theo dõi vết chân cụ Đồ trên vùng đất Ba Tri (Doãn Tú).   
10.  Lục Vân Tiên trong hát hò ở Nam Trung Bộ (Nguyễn Qúy Thanh)     
11.  Phân tích, giảng văn:
-    Lục Vân Tiên (lược truyện)       
-    Trở lại truyện thơ Lục Vân Tiên        
-    Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga
-    Lục Vân Tiên gặp nạn     
-    Lẽ ghét thương         
-    Chạy Tây         
-    Ngóng Gió Đông     
-    Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc   
-    Tìm hiểu “Ngư Tiều y thuật vấn đáp”   
     Giai thoại văn học
-    Tai ứng đối với Nguyễn Đình Chiểu    
-    Đồ Chiểu và Pon Chon.              
-    Vài hồi ức về tác phẩm và cuộc đời nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.