Nguyễn Đình Chiểu

 


 

PHẦN I: PHÊ BÌNH – BÌNH LUẬN VĂN HỌC TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

 

Nguyễn Đình Chiểu  người chiến sĩ yêu nước nổi hồi trống xuất trận đầu tiên của nhân dân Nam Bộ đánh đuổi quân giặc cướp nước phương Tây                                                                                                                            

NGUYỄN KHÁNH TOÀN   

Nguyễn Đình Chiểu  - đạo làm người

TRẦN VĂN GIÀU                   

Cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Nguyễn Đình Chiểu, người chiến sĩ kiên cường, nhà thơ lớn của nhân dân Việt Nam       

BẢO ĐỊNH GIANG               

Để hiểu Đồ Chiểu rõ hơn về mặt nghệ thuật                                                                                                            

NGUYỄN TRUNG HIẾU           

Tính nhân dân của Nguyễn Đình Chiểu                                                                                                                         

  PHAN NGỌC                   

Nguyễn Đình Chiểu trong kí ức nhân dân                        

  “Tam Đạo” của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu

MAI QUỲNH HOA               

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc qua ý thơ của Miên Thẩm và Mai Am                                                                                     

VĂN HY                   

Đạo nho và các nhân vật tri thức trong sáng của Nguyễn Đình Chiểu

VŨ ĐỨC PHÚC               

Nguyễn Đình Chiểu và văn học dân gian

ĐẶNG VĂN LUNG    

           

PHẦN II: GỢI Ý PHÂN TÍCH – BÌNH GIẢNG

 

Nguyễn Đình Chiểu – Nhà thơ lớn “Phò đời giúp nước“ của nhân dân Việt Nam nửa cuối thế kỷ 19                       

LÊ TRÍ DŨNG               

Hiện thực và trữ tình trong Ngư Tiều vấn đáp

BÙI THANH BA               

Tìm hiểu “Ngư Tiều vấn đáp“                                                                                                                                              

TRẦN ĐỨC           

Nghĩ về y đạo Nguyễn Đình Chiểu                                                                                                                                        

Bác sĩ TRẦN HUY NGHIỆP               

Đọc lại thơ văn Nguyễn Đình Chiểu                                                                                                                                   

XUÂN DIỆU                   

Thà đui mà giữ đạo nhà           

NGUYỄN QUỐC TUY           

Tóm tắt cốt truyện Lục Vân Tiên                               

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga                               

Lục Vân Tiên gặp nạn                                       

Ngóng gió đông                

LÊ TRÍ VIỄN                   

 

PHẦN III:

 

BÀI LÀM VĂN

Hãy diễn tả lại một cách ngắn gọn truyện thơ “Lục Vân Tiên“ và nêu tóm tắt cảm nghĩ của em.

Em hãy phân tích và phát biểu cảm nghĩ đoạn trích “Lục Vân Tiên gặp nạn“ trong tác phẩm “Lục Vân Tiên“ của Nguyễn Đình Chiểu.               

Phân tích sự xung đột giữa cái thiện, cái ác và quan niệm đạo đức của tác giả qua hai nhân vật Ngư Ông và Trịnh Hâm qua đoạn trích “Lục Vân Tiên gặp nạn“    

Nguyễn Đình Chiểu có viết hai câu thơ nổi tiếng:

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm                   

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà“                       

Hãy giải thích và dùng thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu để chứng minh                                           

Phân tích bài thơ “Chạy giặc“ của Nguyễn Đình Chiểu:

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây

Nỡ để dân đen mắc nạn này!                           

Phân tích bài thơ “Xúc cảm“ của Nguyễn Đình Chiểu:

Hoa cỏ ngùi ngùi ngóng gió đông

Một trận mưa nhuần rửa núi sông          

            

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Thêm một dị bản nữa về bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc  

VŨ THANH HẰNG       

Vài nét về cụ bà Nguyễn Đình Chiểu tục danh Lê Thị Điền  

CHÂU ANH PHỤNG       

GIAI THOẠI